Om oss

Nord-Norges største arena for samhandling, vekst og verdiskaping

SIVA INNOVASJONS- SENTER TROMSØ

SIVA Innovasjonssenter Tromsø er en attraktiv, regional arena for bærekraftig utvikling og vekst, og inneholder per i dag ca 50 virksomheter fordelt på et areal på 25 000 kvadratmeter.

SIVA er et statsforetak eid av Nærings- og fiskeridepartementet og er en del av det offentlige virkemiddelapparatet for innovasjon. Foretaket har eierskap i over hundre små og store innovasjonsselskap over hele landet.

I Tromsø er det Norinnova som står for drift og utvikling av innovasjonssenteret.

Kantina Mersmak

Antall bedrifter

50

Antall ansatte

800

Kontaktperson

Carla Akerø