Workshop: Internasjonalisering

Velkommen til workshop sammen med Innovasjon Norge Arktis og Norinnova Technology Transfer!

 

Foto: Thinkstock

 

Workshopen vil foregå over to samlinger; 23.november og 13.desember, fra kl 10:30 – 15:30 begge dager, og det forutsettes at du kan delta på begge samlingene.

 

Veien mot vekst i internasjonale markeder starter med gode forberedelser. Det handler om å forstå behovene og forutsetningene til dine nye kunder, hva slags konkurrenter du må forholde deg til, og hva slags reguleringer og trender som gjelder i markedet. Det handler om å forstå handelsregler og hvordan du håndterer risiko. Men mest av alt handler det om å finne ut om det vil lønne seg å satse, og hva som skal til for å lykkes.

 

Les mer og meld deg på hos Innovasjon Norge Arktis