Prosjektregnskap – tips og triks og påminnelser!

Tilskuddsfinansierte prosjektregnskap og revisorattestasjon

                 

SIVA innovasjonssenter og Biotech North inviterer til seminar med Rolf-Egil Håvoll fra BDO og Thomas Stien fra Innovasjon Norge.

 

Innovasjon Norge: Prosjektfinansiering og rapportering:

Presentasjon av ulike tilskuddsordninger fra Innovasjon Norge. Hva må være på plass før man søker og hva legger Innovasjon Norge vekt på i vurderingen av finansieringssøknader. I tillegg vil de snakke om hvordan man avslutter og rapporterer et prosjekt finansiert av Innovasjon Norge.

BDO: Tilskuddsfinansierte prosjektregnskap og revisorattestasjon:

Seminaret er høyaktuelt for alle som har prosjekter som finansieres ved tilskudd, også for de som ikke trenger revisorattestasjon. BDO vil ta for seg hva som kreves i forhold til utforming og dokumentasjon av prosjektregnskap, og komme med tips til hva tilskuddsmottaker bør fokusere på i forbindelse med avleggelse og dokumentasjon av sine prosjektregnskap

Seminaret er høyaktuelt for alle som har prosjekter som finansieres ved tilskudd, også for de som ikke trenger revisorattestasjon. Seminaret har også nytteverdi for tilskuddsgiver som skal behandle prosjektregnskap og er mottaker av revisjonsrapporter.

Dagens rammeverk for attestasjon av prosjektregnskap er omfattende. Tilskuddsmottaker vil måtte forholde seg til krav og retningslinjer for utforming og dokumentasjon av prosjektregnskapet, og revisor vil måtte følge reguleringer og retningslinjer fastsatt i rammeverket for revisjon for å kunne utstede en revisorerklæring til tilskuddsgiver. Det kan være store forskjeller mellom de ulike attestasjonstypene som etterspørres både med tanke på arbeidsomfang, krav til dokumentasjon og den sikkerhet som attestasjonen gir. Gode forberedelser, gode rutiner for prosjektoppfølging og prosjektrapportering, samt tidsriktig klassifisering og bokføring av prosjektkostnader bidrar til å gjøre prosjektrapporteringen og revisorattestasjonen så kostnadseffektiv som mulig.

Rolf-Egil Havoll, BDO

  • Med sine 17 år innenfor revisjon har han lang erfaring med revisorattestasjoner av prosjektregnskap. Han vil dra gjennom de mest vanlige attestasjonstypene som benyttes i dag og se nærmere på forskjellene mellom de ulike attestasjonene.
  • Han vil dele av sine erfaringer med avdekkede mangler i dokumentasjon og utforming av prosjektregnskap, samt redegjøre nærmere for hvordan revisor kan respondere på dette for å bringe tilstrekkelig informasjon ut til brukerne av revisjonsrapporten.

BDO vil videre gå gjennom hva som kreves i forhold til utforming og dokumentasjon av prosjektregnskap,  og komme med tips til hva tilskuddsmottaker bør fokusere på i forbindelse med avleggelse og dokumentasjon av sine prosjektregnskap.

 

Vi serverer kaffe, te og is – VELKOMMEN!