Lokal strandrydding – nytte utover en renere natur?

FAKTA PÅ FREDAG

Få har vel unngått å få med seg at marint avfall seiler opp som en av de viktigste miljøutfordringene å ta tak i.

Det er nå vedtatt strategier og handlingsplaner mot marin forsøpling på FN-nivå og nasjonalt nivå, og selv om ikke vår del av verden er der det haster mest med tiltak, så er det også behov for en innsats også her.

 

Det er åpenbart at de mest effektive tiltakene for å redusere avfallsmengden i havet vil være de som gjennomføres oppstrøms, altså ved å hindre at avfallet produseres eller ender opp i havet i første omgang.

Men, når det først er kommet til havet, og tilbake til  kysten, så har rydding av strender og dokumentering av funn og effekter på miljøet vist seg å være en svært slagkraftig måte å synliggjøre ulike sider av problemet på.

Prosjektet Ren Kyst har stått for rydding av kysten i regionen vår i 7 sesonger, gjennom prosjektet Ren kyst. Om lag 100 tonn med marint avfall er fjernet fra strand og kyst i Tromsø, Karlsøy, Lyngen og Balsfjord, med hjelp fra en lang rekke frivillige ryddere, men også professionell innsats.

Hva har vi funnet? Hva har vi lært, og hvordan kan forsknings- og fagmiljø ha nytte av det vi har gjort og lært?

Hva er det vi ennå ikke vet?

 

Fredag 13.april kl  11:00

LINKEN

 

Leder av prosjektet Ren Kyst og klima- og miljørådgiver i Tromsø kommune, Bo Eide, kommer for å fortelle om nettopp dette.

 

 

 

 

I tillegg kommer Vilma Havas fra Nordic Ocean Watch og SALT for å fortelle om Tavaha Arktis,samt gi et innblikk i prosjektene hun jobber med både hos Nordic Ocean Watch og SALT

Ta lunsjen sammen med oss denne fredagen!

Vi spanderer selvfølgelig på kaffen 🙂

Arrangementet er gratis, men vi trenger en påmeldingsoversikt via denne linken