LEDERFORUM

Bli en del av lederforumet

Som deltaker i Lederforumet vil du få faglig påfyll, inspirasjon og motivasjon til å utvikle din lederrolle. Du blir en del av et tverrfaglig nettverk der utgangspunktet for møtene er erfaringsutveksling og relasjonsbygging.

 

Med lederforumet ønsker vi å skape en sterk arena for lederutvikling med hovedvekt på faglig utbytte og nettverksbygging. Medlemmene skal kunne diskutere aktuelle ledelsestema og -problemstillinger med likesinnede, samt bidra til engasjement i regionens nærings- og lederutvikling.

Hvem passer forumet for?

  • Forumet passer for linje-, mellom- og toppledere i Tromsøregionen som har et ønske om faglig påfyll, utvikle sin lederrolle og knytte kontakter
  • Relevant for ledere på tvers av bransjer og uavhengig av organisasjonens størrelse.

 

Lederforumet består av fire årlige samlinger, inkludert én sosial sammenkomst. På samlingene får du foredrag holdt av noe av det beste Nord-Norge har å by på. I tillegg vil vi gi innblikk i ulike perspektiver på ledelse igjennom presentasjoner fra lokale bedrifter i Tromsøregionen. Bedriftene vil bli annonsert på et senere tidspunkt.

 

Program

20. februar  //  Kystens Hus, 2.etg  //  Kl 12.30
Du som leder
Hva er ledelse, hva er lederatferd, hva er et ledernettverk, dette er noen av de spørsmål som blir belyst denne ettermiddagen. v/Kurt Knudsen, Ledelse i nord

Sosial aktivitet og middag fram til ca kl 20.

1.juni  //  Linken  //  Kl 08:30-12.00
Mediahåndtering
Mediearbeid når det er solskinn og når det stormer. v/Christian Chramer, NHO
Gruppearbeid: mediatrening

4. september  //  Linken  //  Kl 11.30-15.30
Digitalisering
Fra papir til verdi – hvordan utvikle og effektivisere bedriften? v/Tom Svendsen, Atea

15. november //  Sted og tidspunkt annonseres senere
Omdømme
Casepresentasjon: Mack Ølbryggeri
Ka fan e omdømme? v/Geir Bakkevoll, Statens Vegvesen

 

Påmelding og pris

Kr 4200 + mva for medlemmer i Næringsforeningen og leietakere på Innovasjonssenter Tromsø
Kr 6000 + mva for de resterende

Pris og påmeldingen gjelder for alle fire samlingene. Påmeldingen er bindende