Ledelse til glede og besvær

Daglig leder i liten bedrift

 

Norinnova Technology Transfer AS arrangerer kurs hvor de vil se nærmere på noen av de største utfordringene man står ovenfor som leder for små bedrifter i etableringsfasen.

Hensikten med kurset er å gjøre deltakerne mer bevisst rollen som leder og hva den innebærer, både i forhold til egen adferd og kompetanse, relasjoner og samhandling, samt grunnleggende administrative oppgaver.

Kurset skal sette den enkelte deltaker bedre i stand til selvledelse og til å lede et team fra utviklingen av en forretningsidé til å bli en etablert virksomhet.

 

Lederrollen

 • Fra gründer til leder – å lede andre med utgangspunkt i din forretningsidé
 • Å lede eller å være leder?
 • Meg som leder – min kompetanse og mine egenskaper
 • Prioritering i hverdagen

Team

 • Medarbeiderskap
 • Struktur og kultur
 • Hvordan sette sammen team – komplementær kompetanse/komplementære egenskaper
 • Fra venn til forretningspartner – utfordringer når venner etablerer virksomhet sammen
 • Kompetanseforvaltning – skaffe, utvikle og ta vare på kompetanse

 

Hva sitter du igjen med som deltaker på dette kurset?

 • Du skal kjenne til faktorer som motiverer deg selv og andre
 • Du skal kunne beskrive dine sterke sider og utviklingspotensial som leder
 • Du skal være bedre i stand til å gjøre prioriteringer i arbeidshverdagen og balansere forholdet mellom jobb og fritid
 • Du skal ha grunnleggende forståelse for hvordan man setter sammen og organiserer team
 • Du har grunnleggende forståelse for hvordan man leder team mot felles mål
 • Du vil kjenne til håndtering av bedriftens kompetansebehov
 • Du vil kunne kjenne grunnleggende dokumentasjonskrav for virksomheter og krav til rapportering
Tidspunkt: Torsdag 22.mars kl 09-12
LINKEN Møtesenter, SIVA Innovasjonssenter Tromsø

 

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesning, diskusjon og oppgaveløsning, og holdes av Bedriftkompetanse AS

Priser:

 • Inkubatorbedrifter kr 275,-
 • Leietakere hos SIVA Innovasjonssenter Tromsø: kr 630,-
 • Eksterne bedrifter: kr 935,-         
Skal du være med på alle tre kursene i kompetansepakken for kun kr 1500,-  MELD DEG PÅ HER
(kr 1200,- for leietakere hos SIT og medlemmer i Biotech North, kr 600,- for inkubatorbedrifter)

 

Spørsmål? Ta kontakt: [email protected]

 

Arrangører: