DIGITAL21

Velkommen til innspillsmøte om digitalisering av norsk næringsliv

– Digital 21 og Regjeringen ønsker dine meninger!

 

Vi inviterer til plenums-sesjon og gruppearbeid, med temaet:

Hvordan kan næringslivet utvikle og ta i bruk ny teknologi og kompetanse?

 

Tirsdag 6.februar kl 08:30 – 12:45
LINKEN, SIVA Innovasjonssenter Tromsø

Vi ønsker å få innspill fra næringslivet selv om hvordan myndighetene kan legge bedre til rette for at bedriften skal kunne utnytte mulighetene som ligger i digitalisering. Alle innspill fra møtet vil bli tatt med i vårt arbeid med forslag til endringer, som vi legger fram for regjeringen i august. 

  • Hvilken kompetanse er nødvendig?
  • Hvilken innretning bør forskningen ha?
  • Hvilke reguleringer hindrer endring?
  • Er dagens teknologiske infrastruktur god nok?

 

BAKGRUNN

  • Regjeringen har etablert Digital21 for å sette fart på digitaliseringen. Vi vil høre dine synspunkter på hvor skoen trykker slik at vi kan gi myndighetene klare anbefalinger.
  • Digital 21 arrangerer derfor 10 innspillsmøter rundt om i hele landet

 

Møt opp og gi dine innspill om hvilke barrierer som hindrer digitalisering av norske virksomheter – eller din virksomhet

Mer om Digital21 via denne nettsiden: www.digital21.no

 

Arrangører: