Har funnet dyr og planter i havet som kan være viktige brikker innenfor kreftmedisin

av | okt 19, 2021 | Nyheter

De har funnet et havdyr som inneholder et molekyl som dreper kreftceller.
– FRAMTIDAS MEDISINER FINNES I HAVET. VI TROR AT JOBBEN VI GJØR VIL FÅ BETYDNING FOR MANGE MENNESKERS HELSE.

Det sier Marbios leder og professor i marin bioprospektering, Jeanette Hammer Andersen. Hun og kollegene har i snart ti år studert et spesifikt molekyl fra den spesielle hydroiden som er en fjern slektning av manetene, som til forveksling er lik en plante. Den ble funnet på et forskningstokt utenfor Bjørnøya i 2011. Det oppsiktsvekkende er at molekylet dreper kreftcellene i den mest aggressive typen brystkreft. Funnet er også offentliggjort i det anerkjente medisinske tidsskriftet Journal of Medicinal Chemistry.

Dreper kreftceller

– Etter å ha analysert mange kjemiske stoffer i hydroiden, fant vi en forbindelse som angriper kreftcellene på en selektiv måte ved at den binder seg til de overaktive kreftcellene og tar livet av dem. Det er svært interessant og gir oss håp om at vi kan behandle denne kreftformen på en effektiv måte. Nå jobber vi systematisk inn i framtida med mål om å utvikle et viktig legemiddel, sier Hammer Andersen.

Globalt kappløp

Og nettopp systematikk, årelang tålmodighet og grundighet kombinert med tverrfaglige og svært kompetente forskere gjør Marbio til et kraftsenter innen marin bioprospektering. Her handler det om å lete etter interessante og unike gener, biomolekyler og organismer i havet som kan utvikles til verdifulle medisiner for mennesker. Og Marbios 15 ansatte deltar i et globalt kappløp om å finne kjemiske stoffer ingen noen gang tidligere har funnet eller beskrevet, stoffer som kan virke helsefremmende for mennesker ved at de bekjemper bakterier, eller kreftceller.

Marbios leder og professor i marin bioprospektering, Jeanette Hammer Andersen
Her kommer vi tett på to av skapningene fra samlingen av planter og dyr. 

Med på noe stort

– Seks av ti legemidler har sin opprinnelse i naturen på landjorda. Nå leter vi i havet. Havet er en stor biodiversitet som igjen gir stor kjemisk diversitet, så mange nye oppdagelser kommer til å bli gjort. Alle som jobber her har det gøy på jobb, vi vet at vi er en del av noe som kan bli større. Det gir en utrolig sterk motivasjon!

Marbio er en forskningsgruppe ved UiT som ble etablert i 2005 og ligger vegg i vegg med Marbank i Siva Innovasjonssenter (tidligere Forskningsparken). Begge har sitt utspring fra Universitetet i Tromsø. Mens Marbank er en marin biobank under Havforskningsinstituttet med nasjonalt ansvar for å gi forskningsmiljøene tilgang til et bredt spekter av biologisk materiale, leter Marbio etter ny kjemi i dette materialet med mål om å utvikle viktige medisiner. Her har de sine laboratorier med avanserte teknologiske installasjoner, og forskerne har utviklet sin egen analyseplattform. Å være samlokalisert med andre miljø innen bioteknologi, som ArcticZymes, Norstruct-UiT, Biotech North-klyngen MABIT programmet og Tromsø forskningsstiftelse, er faglig viktig, framholder Hammer Andersen.

– Vi har også et svært nyttig samarbeid med Norinnova med kommersialisering, patentering og sikring av rettigheter.

I tillegg har Siva Innovasjonssenter en fantastisk infrastruktur, med ulike tilbud som bidrar til å gjøre det lettere å få forskning ut i markedet.

Jeanette Hammer Andersen forsker på havdyr ved Siva Innovasjonssenter
Som forsker må man hele tiden jobbe systematisk og grundig. Det krever årelang tålmodighet. Å ha kontor på Siva Innovasjonssenter gjør det mulig for forskerne å fokusere på sin kjernevirksomhet.

Virker på blodkreft

– Til sammen utgjør dette viktig støtte i vårt arbeid, for jakten på kjemiske forbindelser i nye arter er tidkrevende. Fra forskere samler inn bunndyr og organismer på havbunnen, til arten er registrert i Marbank, til vi starter våre analyser og videre arbeide, kan det gå år. Vi har bygd erfaring og kunnskap steg for steg. Når vi først finner noe interessant, gjenstår fortsatt mange undersøkelser, testing og analysering på veien mot kommersialisering.

Den største suksessen så langt er stoffet Marbio har funnet som virker mot blodkreft.

– Her investerer nå et tysk selskap i vårt videre arbeide, og vi planlegger dyreforsøk neste år. En omfattende jobb er gjort før et stoff kan testes på dyr, som igjen er et viktig skritt mot utviklingen av et legemiddel, sier Hammer Andersen som verken kan fortelle hvilket stoff de har funnet eller hvilket dyr det kommer fra.

Sopp fra havet – vår nye antibiotika?

Blodkreft, tykktarmskreft, brystkreft, hudkreft, høyt blodtrykk, diabetes og antibiotikaresistens – er alle sykdommer Marbio tror det vil finnes en kur i havet for. Verden har behov for en kontinuerlig utvikling av nye legemidler, både for å erstatte gamle som ikke virker like godt lenger, eller for å finne nye som virker på sykdommer vi ennå ikke har gode medikamenter for. Den store genetiske variasjonen i marine planter, dyr og mikroorganismer har resultert i funn av stoffer med biologisk aktivitet som vi kan utnytte til medisiner. 

-Vi leter kort sagt over alt. I disse dager kommer det inn restråstoff fra fiskeindustrien på Husøya som vi skal undersøke med tanke på diabetes og betennelsesdempende effekter. Vi undersøker også laverestående arter med sitt eget svært interessante, kjemiske forsvarssystem. Kan disse potente, giftstoffene bli til viktig medisin?  Hva med sopp fra havet – er det vårt nye våpen i kampen mot antibiotikaresistens? 

Jeanette Hammer Andersen spør og har, og vil framover få, mange svar. Marbio har allerede gjort lovende funn av kjemiske forbindelser i marine sopparter som påvirker bakteriers cellemembran. Her må forskerne jobbe raskt, som hun sier det, for bakterier er smarte og tilpasser seg over tid og blir resistente.

-I kampen mot antibiotikasresistens haster det med å finne ny og alternativ antibiotika. En del av løsningen kan ligge i havet.

Framtiden ligger i havet

Etableringen av Marbio for femten år siden er en suksesshistorie om et høykompetent forskningsmiljø som bygde seg opp fra et tomt lokale, fylt det opp med ekspertise og utstyr og startet jakten på molekyler som kan bli ny medisin.

-Vi vet at vi gjør en samfunnsnyttig og viktig jobb, og det mest spennende er at vi jobber med arter i havet, fra et område nesten ingen har undersøkt før.

FAKTA

  • Siva Innovasjonssenter består av tre bygg som ligger i Breivika, like nedenfor Universitetssykehuset Nord-Norge.
  • Det er totalt 25.000 kvadratmeter hvor rundt 50 virksomheter med til sammen 800 ansatte jobber.
  • I disse lokalene finner man en velrennomert kantine, egen avdeling av Kaffebønna og konferanselokaler med tilgang til helt ny teknologi.

Er du interessert i å leie lokale på Siva Innovasjonssenter?

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Kontakt oss